ผ้าและผ้าม่าน


ผ้าและผ้าม่าน

  เราไม่ได้ส่งมอบให้ลูกค้าเพียงแค่ผ้าม่านหรือเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น
ที่เสียงไถ่ เราได้กล่อมเกลารสนิยมและประโยชน์ใช้สอยของลูกค้า  

เพื่อให้ออกมาเป็นผ้าม่านและเฟอร์นิเจอร์ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ ความรัก ความผูกพันธ์ ระหว่างคุณ ครอบครัว บ้าน และเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่น้อย ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสืบทอดความผูกพันธ์ที่มีกันมาตั้งแต่วัยเยาว์ ให้กลายเป็นความทรงจำที่ดี ต่อไป

ให้เสียงไถ่ ดูแลม่านและเฟอร์นิเจอร์ที่คุณรัก
เพื่อส่งต่อความทรงจำอันมีค่า และแน่นอน
ทุกความทรงจำที่สำคัญของคุณ...มีค่ายิ่งสำหรับเรา

"ดูภูมิฐาน คู่บ้าน ม่านเสียงไถ่"

ผ้า

ผ้าม่าน