เกี่ยวกับเรา

ตั้งแต่ 1952

บริษัท เสียงไถ่และบุตร จำกัด เริ่มดำเนินกิจการมากว่า 66 ปี จากร้านออกแบบ-ติดตั้งผ้าม่าน และจำหน่ายผ้าบุเฟอร์นิเจอร์เล็กๆด้วยความเชื่อของคุณอารีย์ ลีราภิรมย์ในเรื่อง “เราให้ความสุข ความซื่อตรง ความจริงใจแก่ลูกค้าเสมอ” กิจการจึงได้ขยายตัวตามลำดับเรื่อยมา

  ถึงวันเวลาจะเปลี่ยนไป...
แต่ความประทับใจไม่เคยเปลี่ยน  

ภาพคนยกเฟอร์นิเจอร์มาซ่อม เอาม่านมาซัก เป็นภาพที่เห็นจนชินตาที่ ร้านเสียงไถ่และบุตรบ่อยครั้งที่ความกังวลกลัวจะซ่อมไม่ได้ถ่ายทอดออกมาทางสีหน้าและสายตาของลูกค้าจนเป็นแรงผลักดันให้เรา ทีมงานเสียงไถ่และบุตร นำทักษะความชำนาญมาใช้ให้เต็มที่เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์และม่านของลูกค้ากลับมามีสภาพใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุด ความรู้ ความชำนาญเหล่านี้ สือทอดจากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อกันเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2495

ความพึงพอใจของลูกค้า
คือความสุขของเรา

นึกถึงภาพบ้านเมืองของเราในสมัยนั้นที่การสื่อสารและการคมนาคมยังไม่สะดวกสบายดังปัจจุบันการจะคัดสรรวัตถุดิบหรือช่างฝีมือที่มาจากยุโรปจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ เสียงไถ่ ทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็นแหล่งรวมผ้าม่านและผ้าบุเฟอร์นิเจอร์พร้อมทีมช่างที่ดีที่สุดคือการได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่ได้รับสินค้าและบริการที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและความสวยงาม

ก้าวต่อไปของเรา

เสียงไถ่และบุตร พร้อมแล้ว
ที่จะกลับมาให้บริการ

ในวันนี้พวกเรา บริษัท เสียงไถ่และบุตร จำกัด
พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสืบทอดและส่งต่องานฝีมือ
ความประทับใจในคุณภาพสินค้าและบริการ
“จากรุ่นปู่สู่รุ่นหลาน” เพื่อรักษาความทรงจำดีๆ
ที่ไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้