เฟอร์นิเจอร์


เฟอร์นิเจอร์

  สำหรับเสียงไถ่ เฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งจำเป็น
ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น หากแต่เป็นเสมือน  

ของขวัญแห่งความทรงจำจากรุ่น...สู่รุ่น แม้กาลเวลาจะผ่านไปอย่างไร เสียงไถ่ จะใช้ทั้งความพยายามและฝีมือช่าง คงสภาพให้คงอยู่ เพื่อต่อยอดความทรงจำที่ดีเหล่านั้น
ให้อยู่กับคุณและคนที่คุณรัก ตราบนานเท่านาน

เฟอร์นิเจอร์